Председател на клуба

Албена Стоянова
телефон: +359897461255
e-mail:

Управителен съвет

Велемир Пашов
телефон: +359896934001
e-mail: vpashov@gmail.com

Диана Рангелова – касиер-секретар
телефон:
e-mail:

Иван Сталев
телефон: +359888922832
e-mail: jhamalitsa@abv.bg

Любима Канайкова
телефон: +359888314814
e-mail:

Нели Владимирова
телефон: +359886743268
e-mail:

Свилен Здравков
телефон:
e-mail: