Документи регламентиращи дейността на клуба

УСТАВ НА КИНОЛОЖКИ КЛУБ „ЧЕРЕН ТЕРИЕР БЪЛГАРИЯ – ККЧТБ“

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВЪЖДАНЕ И СЕЛЕКЦИЯ НА КИНОЛОЖКИ КЛУБ „ЧЕРЕН ТЕРИЕР БЪЛГАРИЯ ККЧТБ”

Документи за членове на клуба

Молба за членство

Анкетна карта за актуален дарес

Документи за развъдна дейност

Акт за заплождане

Акт за раждане

Акт за оглед

Акт за маркиране

Справка за собственици