Обява за специализирана изложба за 2019г.

Обява за специализирана изложба за 2019г.

На заседание на УС на ККЧТБ, провело се на 07.02.2019 г., се взе решение:

През 2019 г. специализираната изложба на породата Руски черен териер да бъде проведена на 11.05.2019 г. в гр. София, като таксата за участие в същата да бъде заплатена до 16.03.2019 г.

 

Подробности за място, час и съдия ще бъдат съобщени след 31.03.2019 г.