Заседание на Управителен Съвет

Заседание на Управителен Съвет

На  28.01.2017 се проведе редовно заседание на УС на ККЧТБ при следния дневен ред:

  1. Определяне на дата и място за провеждане на Общо събрание

Управителният съвет реши:

Провеждане на Отчетно-изборно Общо събрание при следния дневен ред:

  1. Отчет
  2. Промяна на адреса на управление на ККЧТБ
  3. Промяна на устава на ККЧТБ
  4. Избор на УС
  5. Промяна на размера на встъпителния и годишния членски внос, както и на таксата за участие на специализирана изложба на породата, организирана от ККЧТБ
  6. Прием на нови членове
  7. Разни

Дата на провеждане – 25. февруари 2017 от 13:00ч
Място на провеждане – заседателна зала в хотел „Горна баня“

При липса на кворум, събранието ще започне в 14:00ч

УС на ККЧТБ кани членовете на Клуба, кандидати за членове, както и всички любители на породата да участват в Общото събрание.