Годишна специализирана изложба 2017

Годишна специализирана изложба 2017

Уважаеми дами и господа,

 

Имаме удоволствието да ви поканим на XII специализирана изложба за черни териери, Организирана от Национален Киноложки Клуб „Черен Териер България“, под егидата на Международния клуб „Руски Черен Териер“

 

 

Изложбата ще се проведе на 18.11.2017 г.

Класове:

 • Бебе от 3 до 6 месеца
 • Подрастващи от 6 до 9 месеца
 • Млади от 9 до 18 месеца
 • Междинен от 15 до 24 месеца
 • Открит над 15 месеца
 • Шампиони над 15 месеца с потвърждение за титлата
 • Ветерани над 8 години

Конкурси:

 • Двойка кучета – мъжко и женско куче от една порода и разновидност, принадлежащи на един собственик.
 • Развъдна група – състои се от минимум три и максимум пет кучета от една и съща порода и разновидност без значение на пола, произведени от един и същ човек, дори да не са негова собственост.
 • Група на потомците – мъжко или женско куче с минимум три и максимум пет негови потомъка от първо поколение (синове/дъщери)

Титли, които ще се присъждат:

 • Шампион на клуба
 • Млад шампион на клуба
 • Кандидат за шампион на международния клуб на породата
 • Млад кандидат за шампион на международния клуб на породата

Заявления за участие: тук

Краен срок за подаване на заявленията: 12 Ноември 2017 г.

 

За въпроси се обръщайте към нас на:

e–mail : info@blackterrier.bg

Fax: +359 73 83 49 70

Такса за участие:

За членове на клуба:

 • За първо куче – 40 лв
 • За второ куче – 35 лв
 • За всяко следващо – с 5 лв. по-малко

За чужденци и нечленове:

 • За първо куче – 40 евро
 • За второ куче – 35 евро
 • За всяко следващо – с 5 лв. по-малко

 

Dear Sirs and Madams,

 

We have the pleasure to invite you to The XII Speciality Exhibition of Black Russian Terriers, Organized by the Bulgarian Cynology Club of BRT
Under the aegis of the International Club of BRT

 

The Show will take place on 18.11.2017

Classes in which the dogs will be registered:

 • Baby Class – 3 to 6 months of age
 • Puppy Class – 6 to 9 months of age
 • Youth Class – 9 to 18 months of age
 • Intermediate Class – 15 to 24 months of age
 • Open Class – from 15 months of age
 • Champion Class – from 15 months of age with a confirmed national or international championship in beauty
 • Veteran Class – older then 8 years of age

Contests:

 • Couples – a dog and a bitch of the same breed and variety and belonging to the same owner
 • Breeders Class – consisting of minimum three and maximum five exhibits of the same breed and variety, without distinction of sex, bred by the same person (same kennel
  name), even if they are not his property. for not less then 3 dogs from one litter or not less then 5 dogs from one and the same mother
 • Progeny Class – a sire or dam with minimum three and maximum five of his progeny (first generation, sons/daughters)

Titels:

 • Club Champion
 • Young Club Champion
 • Candidate Champion of the international Club of the Breed
 • Young Candidate of the International Club of the Breed

Application for participation: here

Deadline for submitting the applications: 12th of November 2017

You can send your questions at:
e–mail : info@blackterrier.bg

Fax: +359 73 83 49 70

Price for participation:

For members of the Bulgarian club:

 • For first dog – 40 leva
 • For second dog – 35 leva
 • For more dogs – 5 leva less for each one

Others:

 • For first dog – 40 €
 • For second dog – 35 €
 • For more dogs – 5 € less for each one