Общо събрание 2016

Общо събрание 2016

Днес 31.01.2016 се проведе редовно заседание на УС на НККЧТБ при следния дневен ред:

  1. Определяне на дата и място за провеждане на Общо събрание

Управителният съвет реши:

  1. Провеждане на Общо събрание.
    Дата на провеждане – 12. март 2016 от 14ч
    Място на провежданезаседателна зала в хотел „Горна баня“

Канят се да присъстват всички членове на клуба и почитатели на породата.