Заседание на Управителен Съвет

Заседание на Управителен Съвет

Днес 25.01.2015 се проведе редовно заседание на УС на НККЧТБ при следния дневен ред:

  1. Определяне на дата и място за провеждане на Общо събрание

Управителният съвет реши:

  1. Провеждане на Общо събрание.
    Дата на провеждане – 07. март 2015 от 14ч
    Място на провежданезаседателна зала в хотел „Горна баня“