Събрание на Управителен Съвет

Събрание на Управителен Съвет

На  07.10.2014г.,  се проведе редовно събрание на Управителния Съвет на ККЧТБ при следния дневен ред:

Дневен ред:

  1. Определяне на дата за Клубна изложба.

 Управителният съвет реши:

  1. Определя Клубната изложба да се проведе на 15. ноември 2014г.
  2. Съдия на изложбата ще бъде определен допълнително и ще бъде обявен на сайта и в страницата във фейсбук.