Киноложки
клуб
Черен Териер

Клуб Черен Руски Териер България

Клубна дейност

Ново Кучило

Актуална иноформация за КЛУБ Черен Руски Териер

Ново Кучило

Актуална иноформация за КЛУБ Черен Руски Териер

  • Здравейте!!! На ОС на ККЧТБ единодушно беше гласувана нова дата за провеждане на специализираната изложба  на клуба –   18.05.2019 г./вместо 11.05.2019/, поради ангажимент на поканената от нас съдия г-жа Татяна Демчук. На същата дата /от 16.05.2019 до 19.05.2019г./ БРФК има организирани CACIB изложби в гр.......

  • Обратното кихане е нещо, което е често срещано при кучетата, но за стопанин, който се сблъсква с това за първи път, изживяването може да изглежда ужасяващо. Затова днес ще ви разкажем какво точно е обратно кихане, как изглежда, кога е нормално и кога трябва да......

  • На заседание на УС на ККЧТБ, провело се на 07.02.2019 г., се взе решение: През 2019 г. специализираната изложба на породата Руски черен териер да бъде проведена на 11.05.2019 г. в гр. София, като таксата за участие в същата да бъде заплатена до 16.03.2019 г.......

  • КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР БЪЛГАРИЯ ПОКАНА   Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на сдружение „КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР БЪЛГАРИЯ – ККЧТБ” кани членовете на Клуба и кандидатите за членове да участват в редовно годишно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 16.03.2019......

  • Здравейте, Във връзка с инцидента, случил се с куче, хипотетично от порода ЧРТ на 04.12.2018 бихме искали да заявим следното: С огромна мъка на сърцето прочетохме за случката и подкрепяме и участваме активно във всички дейности, свързани със законовото преследване на извършителя, който според нас......

  • ПОКАНА Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на сдружение „КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР БЪЛГАРИЯ – ККЧТБ” кани членовете на Клуба и кандидатите за членове да участват в редовно годишно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 17.02.2018 г. от 13,00 ч. в Конферентната......

Относно
Клуб Черен Териер България

Клуб Черен Териер България е единственият
официален клуб на породата!
Запознайте се с нашата история и заповядайте на нашите събития, за да видите на живо тези превъзходни кучета!

Галерия